Tashkilot: Toshkent kimyo texnologiya instituti
Nomi: Jahon Adabiyoti (Yanvar-2023)
ISSN: 2010-5517
Telefon raqami:
Fanlar:
Fax:
Email: jahonadabiyoti@list.ru
Website: www.jahonadabiyoti.uz
Bosh muharrir: Ahmadjon Meliboev
Tahririyat a'zolari: Muhiddin Rahim,Orziqul Ergash, Nazira Jo'rayeva va boshq.,
Rasmi:
Turi: Jurnal
Kitob yozuvi: Lotin
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: OCHIQ KIRISH

Adabiy-badiy,publitsistik jurnal